O NAS

Akademia Piłkarska SOCCER (AP SOCCER) jest stowarzyszeniem sportowym, którego głównym celem jest zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Naszym priorytetem jest zarażanie młodego pokolenia pasją do sportu, wyzwalanie w dzieciach pozytywnych emocji, a także nauka wartości, które charakteryzują dobrego sportowca tzn. gra fair play oraz szacunek dla rywala.

Głównym założeniem pracy naszych trenerów jest to by każdy zawodnik naszej Akademii miał poczucie spełnienia i czerpał jaka najwięcej radości z treningu. Na wczesnym etapie piłkarskiego rozwoju oprócz doskonalenia techniki bardzo ważne jest rozwijanie sprawności ogólnej oraz kształtowanie charakteru przyszłego sportowca - piłkarza. Zapewniamy naszym podopiecznym profesjonalne przygotowanie, by mogli w przyszłości odnosić sukcesy na boiskach piłkarskich. Uważamy, iż na tym etapie należy uczyć przez zabawę, a także indywidualne podejście do zawodnik.

Staramy się, aby pozytywna komunikacja z rodzicami była ważnym czynnikiem, który pomoże spełniać marzenia podopiecznych AP SOCCER.

TRENERZY AKADEMI SOCCER
Jacek Popek
Jacek Berensztajn
Edward Cecot
Jarek Łęgowiak